Presidente Dilma Rousseff, em Belo Horizonte

Presidente Dilma Rousseff, em Belo Horizonte

Presidente Dilma Rousseff vota em Belo Horizonte
7/10/2018 REUTERS/Washington Alves